Fact Finding

Fact finding

Of het nu gaat om interne of externe incidenten als diefstal, ‘onduidelijk’ ziekteverzuim, intimidatie, (verzekerings)fraude of belangenverstrengeling, in iedere organisatie komt wel iets voor, helaas. Belangrijk is hoe je als organisatie met vermoedens of een melding van niet-integer handelen omgaat. Wat moet u doen en wat moet u vooral niet doen?

Grootste valkuil is om een melding van een dergelijk incident niet serieus te nemen en daarmee dus ook de melder niet.

Hoe pak je zoiets dan wel aan?

In alle gevallen zult u aan waarheidsvinding moeten doen: een grondig onderzoek met een integere aanpak. Want is een vermoeden ongegrond en is er niet discreet gehandeld, dan zijn de gevolgen voor uw organisatie en de ‘beschadigde’ medewerkers of klant erg vervelend. Met in het ergste geval verstoorde relaties en/of het betalen van een schadevergoeding.

Fact Finding: stap voor stap onderzoek uitvoeren

De training Fact Finding leert u om zo’n onderzoek uit te voeren, aan de hand van de vier fasen uit het methodisch onderzoek. Essentieel is om de stappen in het onderzoek zorgvuldig te zetten en om alle informatie die u verzamelt, goed vast te leggen voor een objectieve dossiervorming. Een casus loopt als rode draad door de training heen en zorgt ervoor dat u iedere stap doorloopt en leert hoe u deze schriftelijk vastlegt.

De training Fact Finding richt zich op de aanpak van interne incidenten. De training Fact Finding in de aanpak van verzekeringsfraude richt zich specifiek op waarheidsvinding en het onderzoeken van indicatoren van verzekeringsfraude.

PE-punten?

Bent u als rcf (Register Coordinator Fraudebeheersinging) ingeschreven bij het NIVRE, dan levert deze training u 6 PE punten op!  (nieuwe PE-regeling september 2014)

Meer weten?

Wilt u meer weten over de training? Kijk dan op de website van Fact Finding.