Omgaan met overvalrisico’s

Een overval kan een ingrijpende gebeurtenis zijn voor de betrokkenen. Mensen zijn veelal niet voorbereid op een overval, waardoor psychische schade een gevolg kan zijn. Door het volgen van deze training is men zich beter bewust van het risico van een overval en de mogelijkheden van de te nemen preventieve maatregelen.

Voor wie bestemd?

Een ieder die in aanraking kan komen met een overval. Voor personen die veel straatrisico lopen, zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigers in juwelen/diamanten, bestaat de mogelijkheid om een aangepaste training te volgen.

Inhoud van de training

De training wordt gegeven in de vorm van het onderwijsleergesprek waarbij ingegaan zal worden op de werksituatie van de cursisten zodat dit zoveel mogelijk bij de praktijk van elke dag aansluit. De te behandelen onderwerpen zijn onder andere:

  • het overvalrisico;
  • werkwijze van daders;
  • preventiemaatregelen;
  • hoe te handelen bij een overval;
  • alarmopvolging;
  • waarnemen;
  • nazorg.

Locatie, duur en groepsgrootte

De groepsgrootte voor deze training is maximaal 12 personen.
De training wordt op een, in overleg te bepalen locatie uitgevoerd.

De training neemt 1 of 2 dagdelen in beslag.

De duur en inhoud van de training kan worden aangepast op uw specifieke wensen en behoeften.