Effectief Communiceren

Deze training  heeft tot doel om de deelnemers bewust te maken van en inzicht te geven in hun manier van communiceren. Op basis hiervan worden handreikingen te geven zodat zij vanuit een klantgerichte, positieve grondhouding de gesprekken met de klanten kunnen verbeteren.

Inhoud van de training

De training wordt gegeven in de vorm van het onderwijsleergesprek, discussie, case-behandeling en praktijksimulatie, waarbij ingegaan wordt op de werksituatie van de cursisten en de training hierdoor zoveel mogelijk aansluit op de dagelijkse praktijk.

De onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere:

Piramide van Maslow

Kwaliteitsvierkant

Communicatie:

 • Communicatiemodel
 • Vormen van ruis
 • Communicatie niveau’s
 • Luistervaardigheden
 • non-verbale communicatie
 • Vragen stellen
 • Gevoelsreflecties
 • Contact maken
 • Hoge en lage status
 • Informatie vergarend gesprek
 • Slechtnieuws gesprek
 • het kernkwadrant
 • bewustwording van de eigen rol bij agressie en conflicten.

Simulatie  met behulp van acteur.

Vooraf gaand aan de training krijgen de deelnemers een communicatieopdracht. Zij moeten deze voor de training hebben ingeleverd. Op basis van deze opdracht worden de praktijksimulaties samengesteld.Er wordt gedurende de training gewerkt met een trainer en een co-trainer/acteur, waarbij op een realistische manier zal worden geoefend met praktijksituaties.

Locatie, duur en groepsgrootte

 • De groepsgrootte voor deze training is maximaal 12 personen.
 • De training wordt op een, in overleg te bepalen locatie uitgevoerd.
 • De training neemt 2 dagdelen in beslag.

De duur en inhoud van de training kan worden aangepast op uw specifieke wensen en behoeften.