Herkennen  van fraude signalen (Fraude bewustzijn)

Fraude raakt ons allemaal!

De schade door fraude, in welke verschijningsvorm of omvang dan ook, is enorm en onaanvaardbaar.
Jaarlijks worden, onder andere, verzekeraars geconfronteerd met een aanzienlijke financiële door fraude.
Als je wilt dat “fraude” wordt onderkent, dan vraagt dit voortdurend aandacht.

Het herkennen van signalen die duiden op een mogelijke fraude is niet eenvoudig.
Herkenning heeft onder andere te maken met verantwoordelijkheidsbesef, alertheid en de persoonlijke vaardigheden van de medewerker.
Het vraagt ook kennis  over juridische aspecten en onderzoeks- en communicatieve vaardigheden.

Inhoud van de training

De te behandelen onderwerpen in deze training zijn onder andere:

  • Wat is fraude
  • Vormen van fraude
  • Wie zijn de fraudeurs
  • Juridische kaders (gedragscodes)
  • Indicatoren
  • Waarnemen
  • Wat doen we als we indicatoren aantreffen
  • Vier fasenonderzoek
  • Internefraude
  • Casuïstiek

In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke onderwerpen extra benadrukt rden.

Voorbereiding

Om de training zo nauw mogelijk aan te laten sluiten bij de praktijksituatie van de cursisten wordt aanbevolen dat de docent een dagdeel kennis kan nemen van de dagelijkse werkzaamheden en een da

Locatie, duur en groepsgrootte

De groepsgrootte voor deze training is maximaal 12 personen.
De training wordt op een, in overleg te bepalen locatie uitgevoerd.
De training neemt 3 dagdelen in beslag, inclusief een dagdeel voorbereiding.
De duur en inhoud van de training kan worden aangepast op uw specifieke wensen en behoeften.