Omgaan met agressieve personen en fysieke weerbaarheid

Organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met agressie. Het gevoel van onveiligheid onder werknemers leidt in veel gevallen tot een groeiend ziekteverzuim en zelfs tot definitieve uitval. Agressie is daarmee niet alleen een sociaal maar ook een economisch probleem. Veel organisaties nemen daarom preventieve maatregelen, mede met het oog op de Arbo-wetgeving die hen verplicht te zorgen voor een veilige werkplek.

In deze training  wordt ingegaan op het omgaan met agressiviteit en de te nemen preventieve maatregelen. De cursist wordt bekend gemaakt met het toepassen van communicatie vaardigheden, waardoor escalatie van een conflict wordt voorkomen.

Gezien het feit dat verbale agressie steeds vaker resulteert in fysiek geweld, is ook het onderwerp fysieke weerbaarheid aan de training toegevoegd. Hierdoor worden de eigen fysieke mogelijkheden en onmogelijkheden bij het omgaan met fysieke geweldsituaties duidelijk, met als uitgangspunt dat de eigen veiligheid voorop staat. Bovendien wordt men assertiever en creatiever in het handelen ten aanzien van ongewenst gedrag.

Voor wie bestemd?

Werknemers die direct met publiek c.q. bezoekers in aanraking komen en daardoor het risico lopen met agressief gedrag geconfronteerd te worden.

Inhoud van de training

De training wordt gegeven in de vorm van het onderwijsleergesprek, discussie, case-behandeling en rollenspel, waarbij ingegaan wordt op de werksituatie van de cursisten en de training zoveel mogelijk aansluit op de dagelijkse praktijk.

De resultaten van deze cases kunnen op video worden vastgelegd en groepsgewijs besproken. Bij grotere groepen kan tevens gebruik worden gemaakt van de zogenaamde joy-stick-methode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee acteurs die diverse situaties naspelen, waarbij het publiek (de cursisten) als regiseur optreedt.

De onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere:

  • korte theorie communicatie
  • kernkwadranten
  • vormen van agressie
  • agressie en lichaamstaal
  • voortekenen van agressie
  • bewustwording van de eigen rol bij agressie en conflicten
  • simulatie / rollenspel met behulp van acteur
  • diverse technieken die de eigen weerbaarheid vergroten (het accent ligt hierbij op het verdedigende aspect en de eigen veiligheid).

Locatie, duur en groepsgrootte

De groepsgrootte voor deze training is maximaal 12 personen.
De training wordt op een, in overleg te bepalen locatie uitgevoerd.
De training neemt 2 dagdelen in beslag.

De duur en inhoud van de training kan worden aangepast op uw specifieke wensen en behoeften.