Omgaan met agressieve personen

Door het verharden van onze maatschappij komen we in allerlei situaties steeds meer agressie tegen; in het openbaar vervoer, in het voetbalstadion, in de supermarket, op het werk, enzovoort.

Wat gebeurt er met uw medewerker als hij of zij  agressief wordt benaderd.
Vaak verstijft de medewerker ter plekke van angst. Heeft men hier van te voren over nagedacht en wordt bepaald gedrag ingetraind, dan zal uw medewerker een dergelijke situatie met meer zelfvertrouwen kunnen ondergaan en zal er ook zelfbewust worden gehandeld.

In de Training omgaan met agressie personen wordt ingegaan op het omgaan met agressiviteit en de te nemen preventieve maatregelen. De cursist wordt bekend gemaakt met het toepassen van communicatieve vaardigheden, waardoor escalatie wordt voorkomen.

Voor wie bestemd?

Personen die direct met publiek c.q. bezoekers in aanraking komen en daardoor het risico lopen met agressief gedrag in aanraking te komen.

Inhoud van de training

De training wordt gegeven in de vorm van het onderwijsleergesprek, discussie, case-behandeling en praktijk simulatie, waarbij ingegaan wordt op de werksituatie van de cursisten en de training zoveel mogelijk aansluit op de dagelijkse praktijk.

De onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere:

  • korte theorie communicatie
  • wat is agressie
  • welke ervaringen heeft men met agressie
  • vormen van agressie
  • agressie en lichaamstaal
  • voortekenen van agressie
  • bewustwording van de eigen rol bij agressie en conflicten
  • modelwerkwijze bij confrontatie met agressieve personen
  • simulatie met behulp van acteur.

Locatie, duur en groepsgrootte

De groepsgrootte voor deze training is maximaal 12-14 personen.
De training wordt op een, in overleg te bepalen locatie uitgevoerd.

De training neemt 2 dagdelen in beslag.

De duur en inhoud van de training kan worden aangepast op uw specifieke wensen en behoeften.